Garantie op scootmobielen

garantie op scootmobielen

24 maanden garantie

Op nieuwe en Top occasions geven wij tot 24 maanden garantie op scootmobielen.

12 maanden garantie

Op nieuwe acculaders geven wij 12 maanden garantie.

Op nieuwe accu’s vanaf 35 Ah geven wij 12 maanden garantie.

Op gebruikte scootmobielen, niet zijnde top-occasions wordt tot maximaal 12 maanden garantie gegeven.

6 maanden garantie

Op nieuwe accu’s tot 35 Ah geven wij 6 maanden garantie.

Uitsluitingen

Scootmobiel Visie staat voor 100% achter de kwaliteit van de producten. Er zijn echter een aantal zaken die wij in alle redelijkheid niet in onze garantie op kunnen nemen.

De volgende zaken vallen buiten de garantie op scootmobielen:

 • Het plakken en/of oppompen van banden
 • Schoonmaken van de scootmobiel
 • Verstellen of instellen van stoel, stuur e.d.
 • Schade als gevolg van bijvoorbeeld een aanrijding of vandalisme en de eventuele daaruit voortvloeiende technische mankementen
 • Normale slijtage van slijtbare delen als banden, koolborstels, remdelen e.d.
 • Schade of mankementen als gevolg van langdurige en/of excessieve blootstelling aan de elementen/vocht
 • Defecten of schade als gevolg van onvoldoende en/of gebrekkig (preventief) onderhoud
 • De gevolgen van het niet opvolgen van onze aanwijzingen of die van de fabrikant, zoals vermeld in de gebruikershandleiding
 • De gevolgen van verkeerd of oneigenlijk gebruik van de scootmobiel

Onder verkeerd of oneigenlijk gebruik wordt bijvoorbeeld verstaan het gebruiken van de scootmobiel als trekkend voertuig, te zwaar belasten, gebruik in omgeving en omstandigheden waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat het tot schade of overmatige slijtage kan leiden, extreem intensief gebruik, intentionele beschadiging, zelf aanbrengen van wijzigingen aan scootmobiel, etc.

De volgende zaken vallen buiten de garantie op accu’s en laders:

 • Defecten als gevolg van verkeerd gebruik
 • Defecten als gevolg van verkeerd laadgedrag
 • Het “lui” worden van accu’s als gevolg van té frequent laden, oppervlakkige ontladingen en onderbreken van laadcycli
 • Schade en/of defecten als gevolg van een aanrijding of vandalisme
 • Schade en/of defecten als gevolg van overbelasting
 • Schade of mankementen als gevolg van langdurige en/of excessieve blootstelling aan de elementen/vocht
 • Defecten als gevolg van extreem intensief gebruik
 • Schade als gevolg van kortsluiting en/of piekbelastingen

Meer informatie?

Voor meer informatie omtrent onze garantie op scootmobielen, lees onze algemene voorwaarden en de bepalingen met betrekking tot vervoer.

- Sitemap   -   Disclaimer
error: Content is protected !!