Garantie op scootmobielen

garantie op scootmobielen

24 maanden garantie

 • Nieuwe scootmobielen
 • Top occasions

Op gebruikte scootmobielen, niet zijnde top-occasions wordt tot maximaal 12 maanden garantie gegeven.

12 maanden garantie

 • Nieuwe accu’s
 • Nieuwe laders

Uitsluitingen

Scootmobiel Visie staat voor 100% achter de kwaliteit van de producten. Er zijn echter een aantal zaken die wij in alle redelijkheid niet in onze garantie op kunnen nemen.

De volgende zaken vallen buiten de garantie op scootmobielen:

 • Het plakken en/of oppompen van banden
 • Schoonmaken van de scootmobiel
 • Verstellen of instellen van stoel, stuur e.d.
 • Schade als gevolg van bijvoorbeeld een aanrijding of vandalisme en de eventuele daaruit voortvloeiende technische mankementen
 • Normale slijtage van slijtbare delen als banden, koolborstels, remdelen e.d.
 • Schade of mankementen als gevolg van langdurige en/of excessieve blootstelling aan vocht
 • Defecten of schade als gevolg van onvoldoende en/of gebrekkig preventief onderhoud
 • De gevolgen van het niet opvolgen van aanwijzingen van de fabrikant, zoals vermeld in de gebruikershandleiding
 • De gevolgen van verkeerd of oneigenlijk gebruik van de scootmobiel

Onder verkeerd of oneigenlijk gebruik wordt bijvoorbeeld verstaan het gebruiken van de scootmobiel als trekkend voertuig, te zwaar belasten, gebruik in omgeving en omstandigheden waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat het tot schade of overmatige slijtage kan leiden, extreem intensief gebruik, intentionele beschadiging, zelf aanbrengen van wijzigingen aan het chassis of elektrisch systeem, etc.

De volgende zaken vallen buiten de garantie op accu’s en laders:

 • Defecten als gevolg van verkeerd gebruik
 • Defecten als gevolg van verkeerd laadgedrag
 • Het “lui” worden van accu’s als gevolg van té frequent laden en oppervlakkige ontladingen
 • Schade en/of defecten als gevolg van een aanrijding of vandalisme
 • Schade en/of defecten als gevolg van overbelasting
 • Schade of mankementen als gevolg van langdurige en/of excessieve blootstelling aan vocht
 • Defecten als gevolg van extreem intensief gebruik
 • Schade als gevolg van kortsluiting en/of piekbelastingen

Meer informatie?

Voor meer informatie omtrent onze garantie op scootmobielen, lees onze algemene voorwaarden en de bepalingen met betrekking tot vervoer.

error: Content is protected !!